Friday, May 06, 2005

Words of wisdom from Mr. C


Picture taken last April 22, 2005. It pays to go that extra mile like those freaking sleepless nights, cramming the night before, being meticulous, and hoarding books at the library. Thank God we still know how to smile.
Another picture taken last April 22, 2005. Bagong graduate ng Kolehiyo ng Edukasyon, UP Diliman. Ito ang larawan ng bagong teacher ng lipunan -- isang baliw.

Canada phone cards India phone cards France phone cards Russia phone cards UK phone cards USA phone cards
Bizon phone card Jupiter calling card Mozart calling card Continental calling card

SEVEN THINGS I LEARNED IN UP
1. Ang buhay ay parang IKOT jeep. Ang iyong patutunguhan ay siya ring iyong pinanggalingan.
2. U.P. lang ang may TOKI, sa buhay wala nito. Pero nasasaiyo na yon kung nais mong pabaligtad ang takbo ng buhay mo.

3. Sa IKOT, puede kang magkamali ng baba kahit ilang beses, sasakay ka lang uli. Sa buhay, kapag paikot-ikot ka na at laging mali pa rin ang iyong baba, naku, may sayad ka.

4. Sa U.P., lahat tayo magaling. Aminin nating lahat na tayo'y magagaling. Ang problema dun, lahat tayo magaling!

5. Kung sa U.P. ay sipsip ka na, siguradong paglabas mo, sipsip ka pa rin.

6. Sa U.P., tulad sa buhay, ang babae at ang lalake, at lahat ng nasa gitna, ay patas, walang pinagkaiba sa dunong, sa talino, sa pagmamalasakit, sa kalawakan ng isipan, sa pag-iibigan; at kahit na rin sa kabaliwan, sa kalokohan at sa katarantaduhan.

At ang panghuli:

7. Sa U.P. tulad sa buhay, bawal ang overstaying.

*Excerpts from the Commencement speech delivered by Prof. Ryan Cayabyab on April 24, 2005 before the Class of 2005, UP Diliman, Quezon City